Vormistame tollidokumente kaupade importimiseks, eksportimiseks ja Eestist transiidina läbivedamiseks. Osutatavate teenuste nimekirja kuuluvad:

  • impordi-, ekspordi- ja transiitdeklaratsioonide täitmine, kaupade tollivormistamine;
  • printsipaali garantii;
  • nõutavad tolligarantiid;
  • omaniku vahetuse vormistamine;
  • veosaatelehtede täitmine ja vormistamine;
  • fütosanitaartunnistuste vormistamine.

Kontakt

Tel: +372 6006 911
Fax: +372 6000 902
e-mail: info@abitexla.eu
Meie partnerid

Päring

Maanteeveod
Õhuveod
Mereveod
Raudteetransport