Kliendi soovil osutab Abitex L&A OÜ talle Euroliidu riikides ja Venemaal tehingute ärialase korraldamise teenust.

Esineme ühe lepinguosalisena, st isikuna, kes sõlmib äriühingu nimel iseseisvalt ettevõtlusalaseid lepinguid.

Oleme huvitatud pikaajalisest ja viljakast koostööst oma partneritega, seepärast võtame volituste täitmisel endale kogu vastutuse läbirääkimiste tulemuslikkuse ja äriprojektide edukuse eest.


Kontakt

Tel: +372 6006 911
Fax: +372 6000 902
e-mail: info@abitexla.eu
Meie partnerid

Päring

Maanteeveod
Õhuveod
Mereveod
Raudteetransport